ดารบุษป์ ปภาพจน์

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2

20 เมษายน 2560
1,229

ท่องเที่ยว คือ การลงทุน

ท่องเที่ยว คือ การลงทุน

วันหยุดสงกรานต์นี้เป็นโอกาสให้หลายท่านได้กลับไปเยี่ยมบ้าน เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่น และอีกหลายท่านได้มีโอกาสท่องเที่ยวในที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

หากพิจารณาในแง่ของการลงทุนแล้ว นอกเหนือจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ ฯลฯ การศึกษาก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย ทำให้ผู้มีการศึกษานั้นสามารถประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้

คำว่าการศึกษานี้มิได้จำกัดอยู่แต่กับการเรียนในสถานศึกษาที่เป็นรูปแบบเฉพาะเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงประสบการณ์ชีวิตด้วย การท่องเที่ยวจึงเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่เปิดโลกทัศน์ให้กับตนเองได้

ในอดีตนั้นเรามักจะเห็นตัวอย่างของคหบดีไทยผู้มีความรู้หลายท่านนั้นเติบโตมาจากครอบครัวที่ยากจน แต่มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากการเดินทางไปยังที่ต่างๆ บางท่านก็เป็นเพียงเด็กในเรือเดินทะเล ซึ่งเดินทางตามมิชชันนารีไปยังดินแดนตะวันตก ได้มีโอกาสได้รับความรู้และวิทยาการต่างๆผ่านการเดินทางและแวะพักแรมตามเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญในหลายประเทศ จนสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาก่อร่างสร้างตัวจนกลายเป็นผู้ที่มีฐานะ ได้รับความนับหน้าถือตาจนกลายเป็นตระกูลใหญ่ในปัจจุบัน

นับเป็นความโชคดีของคนสมัยนี้ที่ต้นทุนในการเดินทางไปที่ต่างๆ ถูกลงมากและสะดวกกว่าในอดีต นอกเหนือจากการเดินทางโดยรถทัวร์ รถไฟแล้ว ยังมีสายการบินต้นทุนต่ำให้บริการในเกือบทุกเส้นทางที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ

ในส่วนที่พักนั้น ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีแต่โรงแรมซึ่งมีมาตรฐานตามดาวที่กำหนดไว้ และต้องพัก 2 หรือ 3 คนต่อหนึ่งห้องเท่านั้น และในหลายที่ที่ห่างไกลก็อาจไม่มีโรงแรมให้พักเลยก็เป็นได้ แต่ปัจจุบันการเกิดขึ้นของบูทีคโฮเต็ล และการให้บริการเฉพาะเตียงพัก (ไม่ใช่ทั้งห้อง) ที่สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย (แยกห้องหญิง ชาย และห้องรวมจากกัน) รวมทั้งมีห้องน้ำรวมที่สะอาดสะอ้าน และมากพอแก่การใช้บริการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เช่าใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นล็อคเกอร์ให้เช่า ผ้าเช็ดตัว หรือมีบริการไกด์ทัวร์ในท้องถิ่น เป็นต้น โดยในเมืองไทยตามแหล่งท่องเที่ยวก็มีบริการประเภทนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ภาษาซึ่งเดิมเคยเป็นอุปสรรคสำหรับการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ก็ถูกเอาชนะได้ด้วยเทคโนโลยี แอพลิเคชั่นแปลภาษา หรือที่เรียกกันว่า กูเกิลทรานสเลท สามารถทำหน้าที่อย่างดีในการแปลคำถามหรือบทสนทนาพื้นฐานได้ โดยไม่ต้องควักโพยมาคุยกันเหมือนแต่ก่อน โดยบางครั้งคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ การไปประเทศที่ไม่พูดภาษาอังกฤษเลย อาจจะยิ่งสบายกว่าไปประเทศที่พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยซ้ำ เพราะคนท้องถิ่นมักจะมีความอดทนและเข้าอกเข้าใจคนที่พูดไม่ได้เหมือนกันมากกว่า

แหล่งข้อมูลเพื่อเตรียมการเดินทางก็มีมากมายในอินเทอร์เน็ต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับคนที่ไม่ชำนาญด้านภาษา ก็เป็นโอกาสที่จะใช้ความพากเพียรฝึกฝนด้านภาษา ส่งผลให้รู้ศัพท์ภาษาอื่นๆเพิ่มขึ้น และยิ่งทำบ่อยๆเข้าก็จะก่อให้เกิดความชำนาญอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองในระยะยาว

จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถทำได้โดยมีทางเลือกที่ต้นทุนไม่แพงนัก โดยยิ่งหากเป็นการเดินทางด้วยตนเอง (ไม่ได้ไปกับกรุ๊ปทัวร์จากประเทศไทย ซึ่งจะมีคนดูแลและเตรียมการให้อย่างดีตั้งแต่ต้นจนจบก็จะทำให้เราต้องทำการบ้านล่วงหน้า ถือเป็นการฝึกฝนขัดเกลาตนเองให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบอีกด้วย

แล้ววันนี้คุณได้เริ่ม "ลงทุนแล้วหรือยัง?

แชร์ข่าว :
Tags: