ดร.สาธิต วิทยากร

ดร. สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัทพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ จำกัด

  • 24 สิงหาคม 2561

    บริหาร “Shared Services” ผนึกพันธมิตรลดต้นทุน

    ปัจจุบัน ผู้บริหารธุรกิจโรงพยาบาลมีแนวทางการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ “Healthcare 4.0” โดยเน้นการลดต้นทุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ

  • 7 สิงหาคม 2561

    “Healthcare 4.0” เคล็ดลับที่ไม่ลับ”

    ในยุคปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่โมเดล“ประเทศไทย4.0 (Thailand 4.0)” จะพบว่า หนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย