สาวิตรี รินวงษ์

  • 3 สิงหาคม 2560

    รีดภาษีแอลกอฮอล์ กระเทือนธุรกิจ?

    ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ มีเรื่องให้ต้องสะดุ้งกันอีกครั้ง เมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา