กทม.ตั้งเป้าดัน ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร “Bangkok Brand” สู่เวทีสากล

กทม.ตั้งเป้าดัน ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร “Bangkok Brand” สู่เวทีสากล
08 กันยายน 2560
1090
พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ที่ผ่านเกณฑ์การคัดสรร ปี 2017

                กรุงเทพมหานครตั้งเป้าปั้น Bangkok Brand ให้สามารถส่งออกสู่เวทีสากลให้ได้ พร้อมจัด  “โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)” ตราเครื่องหมายการค้า Bangkok Brand และเปิดตัวผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพและมาตรฐาน 4 ระดับ ทั้ง Platinum, Gold, Silver และ Bronze เผยยังมุ่งพัฒนากลุ่ม Silver และ Bronze กว่า 500 รายอย่างต่อเนื่องต่อไป

            นาง วิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการผลักดันโครงการตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย “Bangkok Brand” ว่า  “โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรมาตรฐาน กรุงเทพมหานคร และสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ (Identity) ของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการนำเข้ามาเข้าโครงการคัดสรร และผ่านมาตรฐานการคัดสรรจะได้รับตราสัญลักษณ์เครื่องหมายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ซึ่งถือเป็นตราเครื่องหมายที่สามารถเป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือในสินค้าผลิตภัณฑืทั้งด้านมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย ต่อผู้อุปโภคบริโภค ที่สำคัญ โครงการนี้ยังส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเน้นให้ผู้ประกอบทั่วกรุงเทพฯ มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ของตนเองเข้าร่วมการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เพื่อให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในกรุงเทพมาหานคร”

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวถึง เครื่องหมายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ว่า ตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย “Bangkok Brand” เป็นการดำเนินยุทธศาสตร์ City Brand ที่เกิดขึ้นมาแล้วในเมืองสำคัญต่างๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็น ปารีส โตเกียว ฯลฯ ซึ่งเป็นยุทธศาสตจร์ของการเปลี่ยน Location (ที่ตั้ง)  เป็น Destination (เป้าหมายปลายทาง) เนื่องจากกรุงเทพฯก็มีจุดขายที่โดดเด่นไม่แพ้เมืองสำคัญอื่นๆ ของโลก โดยเฉพาะความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและผู้คน มีความสวยงาม มนต์เสน่ห์ที่เป็นแบบฉบับของตนเองอีกทั้งมีความเรียบง่ายแบบไทยๆ

นางวิภารัตน์กล่าวถึงโครงการดังกล่าวที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 เพิ่มเติมว่า โครงการนี้เดิมต่อยอดมาจากโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางกทม.ได้ดำเนินโครงการในลักษณะของผู้ประกอบการ 1 รายต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม หลังจากการดำเนินโครงการในช่วง 2 ปีแรกและได้มีการทบทวนเพื่อพัฒนาโครงการ  ทางกรุงเทพมหานครจึงได้เพ่ามจำนวนสินค้าเป็นผู้ประกอบการ 1 รายต่อ 3 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการแต่ละรายมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเพิ่มขึ้น

                ทั้งนี้ โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)” ประจำปี 2017 ซึ่งแบ่งการจัดระดับกลุ่มประกอบการเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย Platinum, Gold, Silver และ Bronze นั้น นางวิภารัตน์กล่าวว่า

“สำหรับมาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับที่พอใจคือ กลุ่ม Platinum และ Gold ซึ่งปีนี้ผ่านเกณฑ์ 56 รายและ 124 รายตามลำดับ ส่วนระดับ Silver และ Bronze ซึ่งปีนี้มีจำนวนโดยรวมกว่า 500 ผลิตภัณฑ์นั้นยังคงเป็นภารกิจของทางกทม.ที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถส่งออกได้ในระดับเวทีสากลด้วย”

ขณะเดียวกัน เพื่อให้การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งมากกว่าเดิม ทางกรุงเทพมหานครก็ยังคงจะจัดโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมทางด้านความรู้ความชำนาญผ่านการจัดอบรมสัมมนา ตลอดจนการสร้างระบบนิเวศที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเหล่านี้ ด้วยการหาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Bank) หรือแม้แต่การหาตลาดหรือพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสได้แสดงสินค้าหรือจำหน้านสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนทั่วไปได้มากขึ้น นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2561 ทางกรุงเทพมหาสนครก็มีแผนที่จะพัฒนาเว็บไซต์ของ Bangkok Brand ให้เป็นที่พบปะของผู้ซื้อผู้ขาย ตลอดจนทำแคตตาล็อกออนไลน์และแคตตาล็อกแบบรูปเล่ม เพื่อให้จับต้องและเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย”

             ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โทร. 02 247 9493

www.bangkok.go.th/Social , www.bangkokbrand2017.com, FB: bangkokbrand2017

 

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7
แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

คลังเร่งสางปม‘ศก.โตกระจุก’