“ทูตฝรั่งเศส” มอบวัคซีนโควิดกว่า 3.2 ล้านโดสให้ไทย

“ทูตฝรั่งเศส” มอบวัคซีนโควิดกว่า 3.2 ล้านโดสให้ไทย

“เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส” เป็นผู้แทนส่งมอบวัคซีนโคเมอร์เนตีของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทค จำนวน 3,268,620 โดส ให้กับประเทศไทย เพื่อป้องกัน และต่อสู้การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส  ประจำประเทศไทย ได้ส่งมอบวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นทางการแด่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นวัคซีนล็อตแรกจำนวน 400,140 โดสมาถึงไทย  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 และล็อตที่สองจำนวน 2,868,480 โดส มาถึงเมื่อวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2565

การบริจาควัคซีนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของฝรั่งเศสที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ไทย  ในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงความมุ่งมั่นของฝรั่งเศสที่จะกระชับความร่วมมือกับไทยตามเจตนารมณ์ของแผนโรดแมป สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ฝรั่งเศส-ไทย ปี ค.ศ.2022 - 2024 ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กรุงปารีส โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย

โรคโควิด-19 ก่อให้เกิดการเสียชีวิตของประชากรหลายล้านคนทั่วโลกและยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชากรอีกหลายพันล้านคน การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเป็นธรรม  จึงมีความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบของโรคระบาดใหญ่ดังกล่าว 

ฝรั่งเศสได้กำหนดให้การบริจาควัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการเป็นอันดับแรกเพื่อช่วยให้ประชากรทั่วโลกได้รับวัคซีนโดยเร็ว

ฝรั่งเศสมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยได้ส่งมอบวัคซีนไปแล้วจำนวน 84 ล้านโดส จากเป้าหมายทั้งหมด 120 ล้านโดส ที่ได้ให้คำมั่นว่าจะบริจาคภายในครึ่งแรกของปี 2565

อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสบริจาควัคซีนโควิด-19 จำนวนมากกว่า 90% ผ่านโครงการโคแว็กซ์ และบริจาคส่วนที่เหลือภายใต้ความตกลงทวิภาคีต่างๆ ดังเช่นในกรณีการบริจาคให้กับไทย

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์