“ไทย - เยอรมนี” ฉลอง 160 ปี จัดงาน “EV Hackathon” ระดมนวัตกรรมรถอีวี

“ไทย - เยอรมนี” ฉลอง 160 ปี จัดงาน “EV Hackathon” ระดมนวัตกรรมรถอีวี

"โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ" เผย อธิบดีเอเชียและแปซิฟิกเยอรมนีเยือนไทย ร่วมประชุม Bilateral Political Consultations ไทย-เยอรมนี ตกลงจัดงาน EV Hackathon ระดมสร้างสรรค์นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมฉลองสัมพันธ์ 160 ปี

นางเพทรา ซิกมุนด์ อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเข้าร่วมการประชุม Bilateral Political Consultations ไทย-เยอรมนี ครั้งที่ 3 โดยมีนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมที่กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 23 - 26 มกราคม 2565 

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การเยือนไทยประสบความสาเร็จด้วยดี โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและยาวนาน ระหว่างไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งครบรอบ 160 ปี ในปี 2565 

 

“ไทย - เยอรมนี” ฉลอง 160 ปี จัดงาน “EV Hackathon” ระดมนวัตกรรมรถอีวี

ฝ่ายไทยมีแผนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “EV Hackathon” ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ภายใต้โจทย์ที่ได้รับภายในระยะเวลาจำกัด หัวข้อเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle – EV) ซึ่งเป็นสาขาที่ฝ่ายเยอรมนีมีความเชี่ยวชาญ 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือแนวทางการผลักดันความร่วมมือสาขาต่าง ๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับโรคโควิด-19  การค้าการลงทุน สิ่งแวดล้อม อาชีวศึกษาระบบราง และการพัฒนาที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การเยือนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันต่อประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับฝ่ายไทยให้แนบแน่นทั้งในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคีอีกด้วย