นิตยสารฝรั่งเศสจัดให้ “ไทย” อันดับ 5 ประเทศน่าใช้ชีวิตเกษียณ

นิตยสารฝรั่งเศสจัดให้ “ไทย” อันดับ 5 ประเทศน่าใช้ชีวิตเกษียณ

"โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ" เผย นิตยสารฝรั่งเศสจัดให้ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศที่น่าใช้ชีวิตเกษียณที่สุด แม้โควิด-19 จะเป็นข้อจำกัดการเดินทาง แต่ไทยยังเป็นจุดหมายการเดินทางของชาวฝรั่งเศส

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นิตยสาร Capital ของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือนที่เน้นการนำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน โดยมีกลุ่มผู้อ่านเป็นวัยทำงานระดับบน ได้เผยแพร่บทความการจัดอันดับ 10 ประเทศ/เมืองที่น่าใช้ชีวิตเกษียณมากที่สุด 

การจัดทำอันดับครั้งนี้ ทำขึ้นโดยเวบไซต์รีเทท ซอง ฟองเทีย (Retraite sans Frontieres) โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 5 ส่วนประเทศที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรีซ โปรตุเกส และสเปน 

ในการจัดอันดับนี้ พิจารณาจากตัวชี้วัด 12 ข้อ ได้แก่ ค่าครองชีพ อสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ มรดกทางวัฒนธรรม มรดกทางธรรมชาติ อาหาร สภาพอากาศ กิจกรรมสันทนาการ ความปลอดภัย ความยากง่ายในการปรับตัว ความสะดวกในการเดินทาง และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดมีค่าน้ำหนักไม่เท่ากัน และแปรผันตามระดับความสำคัญที่ผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกเมืองที่จะไปเกษียณ 

ประเทศไทยมีคะแนนนำในตัวชี้วัดหัวข้อค่าครองชีพ อสังหาริมทรัพย์ และการแพทย์ไทยเป็นเพียงหนึ่งใน 2 เมือง/ประเทศในเอเชียในการจัดอันดับนี้ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของไทย 

ในรายงานจัดอันดับ ระบุด้วยว่า ถึงแม้โควิด-19 และข้อจำกัดด้านการเดินทางจะมีผลต่อการจัดอันดับ โดยที่ประเทศในยุโรป และเมดิเตอร์เรเนียนติดอันดับในสัดส่วนที่มากที่สุดเนื่องจากอยู่ใกล้ฝรั่งเศส แต่ไทยซึ่งอยู่ห่างไกลก็ยังสามารถรั้งอันดับที่ 5 ไว้ได้ 

สิ่งสำคัญไทยยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับฝรั่งเศสในเชิงเมืองอาณานิคม และไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ยืนยันการที่ไทยเป็นที่ชื่นชอบและจุดหมายการเดินทางที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวฝรั่งเศส โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์