กระทรวงการต่างประเทศ ปัดข่าว “เกาหลีใต้” เปิดประเทศรับแรงงานไทย ฟรีค่าใช้จ่าย

กระทรวงการต่างประเทศ ปัดข่าว “เกาหลีใต้” เปิดประเทศรับแรงงานไทย ฟรีค่าใช้จ่าย

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิเสธรายงานระบุ เกาหลีใต้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงไทยเข้ามาทำงานในเกาหลีใต้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในช่วงต้นปี 2565 ย้ำทางการเกาหลีใต้ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้มงวด

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวข้างต้นปรากฏออกมานั้น กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจสอบข่าวดังกล่าวแล้วและยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยในขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย ยังคงงดการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทนักท่องเที่ยว และการเดินทางที่ไม่เร่งด่วนในทุกกรณี

สำหรับมาตรการอนุญาตเข้าเมืองของเกาหลีใต้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยังเป็นไปอย่างเข้มงวด ล่าสุด ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสาธารณรัฐเกาหลี (KDCA) ประกาศว่า จะเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการเดินทางเข้าประเทศเพื่อป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีจำนวนสูง

นายธานี กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้ ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานไปยังที่พัก/สถานที่กักตัว โดยจะต้องโดยสารรถยนต์ส่วนตัวหรือ quarantine bus/taxi/train ที่รัฐจัดสรรให้เท่านั้น โดยจะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวจนกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะลดลง

ปัจจุบัน เกาหลีใต้มีระยะเวลาการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ 10 วัน โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว สามารถขอรับการยกเว้นการกักตัวได้ โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ เพื่อการเข้าร่วมงานศพบุคคลในครอบครัวเท่านั้น 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์