กต. เปิดมาตรการเข้าประเทศ Test and Go ฉบับปรับปรุง เริ่ม 1 ก.พ.นี้

กต. เปิดมาตรการเข้าประเทศ Test and Go ฉบับปรับปรุง เริ่ม 1 ก.พ.นี้

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด จะเปิดให้ลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเข้าประเทศแบบ Test and Go ที่มีการปรับรายละเอียดขึ้นใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 ก.พ.นี้

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศพร้อมเปิดรับลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าประเทศแบบ Test and Go และการปรับมาตรการที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเข้าประเทศไทย ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

นายธานี เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ได้มีการปรับมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทยที่สำคัญ คือ จะเปิดการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเข้าประเทศแบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นต้นไป

มีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดในการลงทะเบียนฯ ดังนี้

(1) การลงทะเบียนไม่จำกัดประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่สามารถเดินทางเข้ามาได้

(2) ผู้เดินทางต้องจองและจ่ายค่าโรงแรมหรือที่พัก SHA Extra Plus /AQ/OQ/AHQ (มี รพ. คู่ปฏิบัติการ) จำนวน 2 คืน ในวันแรกที่เดินทางมาถึง และวันที่ 5 ที่อยู่ในประเทศไทย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรงแรมเดียวกัน หรืออยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยในการจองโรงแรมจะรวมค่าตรวจ RT-PCR หรือมีการจ่ายค่าตรวจ (ทั้งสองครั้ง) และผู้เดินทางต้องรออยู่ในโรงแรมเพื่อรอผลตรวจ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคและป้องกันกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่เดินทางมารายงานตัว กรณีพักไม่เกิน 5 วันไม่ต้องแสดงหลักฐานการจองและจ่ายค่าที่พักและค่าตรวจครั้งที่ 2 แต่ให้แสดงบัตรโดยสารเครื่องบินขากลับ

(3) กรมควบคุมโรค จะกำหนดเงื่อนไขกรณีที่ประกันภัยของผู้เดินทางไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมถึง hospitel ด้วยตนเอง

นายธานี กล่าวด้วยว่า การเข้าประเทศแบบ Test and Go จะเป็นมาตรการหลักในการเข้าประเทศหลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ก็อาจพิจารณาปรับมาตรการให้เหลือเพียง Sandbox / AQ ตามเดิมได้

นอกจากนั้น ที่ประชุม ศบค. มีมติเปิดการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเข้าพื้นที่ Sandbox เพิ่มเติม ใน 2 พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เช่นกัน ได้แก่

1.จ.ชลบุรี (อ. บางละมุง เมืองพัทยา อ. ศรีราชา เกาะสีชัง สัตหีบ เฉพาะ ต. นาจอมเทียนและบางเสร่)

2. จ.ตราด (เกาะช้าง) โดยผู้เดินทางสามารถเดินทางไป-มา ระหว่างพื้นที่ Sandbox เดิม (จ. ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน)ได้ภายใน 7 วันที่พำนักใน Sandbox และต้องจองโรงแรม SHA Extra Plus หรือ AQ เป็นเวลา 7 วัน

อย่างไรก็ตาม ต้องมีการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง (ในวันแรกและวันที่ 5-6 ) โดยสามารถย้ายโรงแรม ในพื้นที่ / กลุ่มจังหวัด Sandbox ได้ไม่เกิน 3 แห่ง