เอ็มพีพีลงนาม 27 บริษัทเวชภัณฑ์ผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ขายใน 105 ประเทศ

เอ็มพีพีลงนาม 27 บริษัทเวชภัณฑ์ผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ขายใน 105 ประเทศ

องค์กรสิทธิบัตรยาร่วม (เอ็มพีพี)เผยลงนามกับบริษัทยา 27 แห่ง เพื่อผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ ขายราคาถูกใน 105 ประเทศทั่วโลก ที่เป็นประเทศรายได้ต่ำ และปานกลาง

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า องค์กรสิทธิบัตรยาร่วม (เอ็มพีพี)ได้ลงนามร่วมกับบริษัทผู้ผลิตยาสามัญ 27 แห่งเพื่อผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ ยาต้านโควิด-19 ชนิดรับประทานของบริษัท เมอร์ค แอนด์ โค เพื่อจำหน่ายในราคาถูกใน 105 ประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง

ภายใต้ข้อตกลงที่ลงนามร่วมกัน เอ็มพีพีจะอนุญาตให้บริษัทผู้ผลิตยาทั้ง 27 แห่งจากอินเดีย จีน และจากประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลางผลิตส่วนประกอบ และตัวยาสำเร็จรูปต้านโควิดชนิดนี้

โดยมีเงื่อนไขให้จัดจำหน่ายยาโมลนูพิราเวียร์ในราคาถูก ในประเทศที่พัฒนาน้อย 105 ประเทศ   โดยบริษัทริดจ์แบ็ก ไบโอเธอร์ราพิวทิคส์ และมหาวิทยาลัยเอมอรี ผู้พัฒนายาโมลนูพิราเวียร์ร่วมกับบริษัทเมอร์ค จะไม่ได้รับค่าสิทธิบัตรยาสำหรับการขายยาโมลนูพิราเวียร์ราคาถูกที่ผลิตโดยบริษัทยาทั้ง 27 แห่งที่ลงนามในข้อตกลงนี้แต่อย่างใด

"ชาร์ลส์ กอร์" ผู้อำนวยการบริหารของเอ็มพีพี กล่าวว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะเป็นหลักประกันการเข้าถึงยาของทั่วโลกในเวลาเร่งด่วน และเอ็มพีพีมั่นใจว่าบริษัทผู้ผลิตยาดังกล่าวจะทำงานร่วมกับหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบอย่างใกล้ชิด

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์