“ประเทศในแอฟริกา” มาไทย ลงทะเบียน Thailand Pass เริ่ม 11 ม.ค.นี้

“ประเทศในแอฟริกา” มาไทย ลงทะเบียน Thailand Pass เริ่ม 11 ม.ค.นี้

"โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ" เผย ผู้เดินทางประเทศในแอฟริกา เดินทางเข้ามายังไทย ลงทะเบียน Thailand Pass เริ่มวันที่ 11 ม.ค.2565

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยการปรับมาตรการเข้าประเทศโดยกรมการกงสุล ดังนี้

ผู้เดินทางจากประเทศต้นทางแอฟริกา สามารถลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยในระบบ Thailand Pass ภายใต้มาตรการ Sandbox ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศภายใต้ Alternative Quarantine ระยะเวลาการกักตัวปรับลดจาก 14 วัน เป็น 7 วัน สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส ตามข้อกำหนดของไทย และ 10 วัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เข้าประเทศแบบ AQ แล้ว หากต้องการเข้าประเทศภายใต้มาตรการอื่น ต้องทำการลงทะเบียนใหม่เท่านั้น

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์