"เวียดนาม" ไฟเขียว 3 บริษัทผลิตยาต้านโควิดสูตร “โมลนูพิราเวียร์”

"เวียดนาม" ไฟเขียว 3 บริษัทผลิตยาต้านโควิดสูตร “โมลนูพิราเวียร์”

"กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม" ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัทเวชภัณฑ์ในประเทศจำนวน 3 แห่งผลิตยาต้านไวรัสโควิด-19 ตามสูตรยาโมลนูพิราเวียร์ซึ่งรัฐบาลได้รับจากบริษัทเมอร์ค แอนด์ โค

หนังสือพิมพ์ Tien Phong ของเวียดนาม รายงานว่า บริษัททั้ง 3 แห่งได้แก่ Boston Pharma, Stella และ Mekophar ขณะที่บริษัทอีก 6 แห่งจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบคำขอผลิตยาต้านโควิด-19

รายงานเบื้องต้น ระบุว่า จากการทดลองนำร่องในหลายจังหวัดทั่วประเทศเวียดนาม พบว่า ยาโมลนูพิราเวียร์ช่วยลดจำนวนไวรัสในผู้ป่วย และลดอัตราการเกิดอาการรุนแรง รวมทั้งไม่มีผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 หลังได้รับยาดังกล่าว

เวียดนาม เป็นประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับสูตรการผลิตยาโมลนูพิราเวียร์โดยไม่ต้องเสียค่าสิทธิบัตรให้แก่บริษัทเมอร์ค ตามโครงการที่บริษัททำข้อตกลงกับองค์กรสิทธิบัตรยาร่วม (MPP) เพื่อให้ 105 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยากจนสามารถเข้าถึงยาดังกล่าว

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่ 6 ประเทศที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่ ลาว เมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ส่วนประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์