วัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นเพิ่มประสิทธิภาพยับยั้งโอมิครอน

วัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นเพิ่มประสิทธิภาพยับยั้งโอมิครอน

โมเดอร์นาเผย วัคซีนเข็มกระตุ้นสูตรมาตรฐาน ขนาด 50 ไมโครกรัม ยับยั้งสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้น 37 เท่า ขนาด 100 ไมโครกรัม เพิ่มได้ 83 เท่า พร้อมเดินหน้าพัฒนาสูตรใหม่เผื่อจำเป็นต้องใช้ในอนาคต

โมเดอร์นาแถลงข้อมูลระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน หลังจากการใช้วัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นสูตรมาตรฐาน mRNA-1273 ขนาด 50 ไมโครกรัม สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 37 เท่า ในขณะที่การใช้วัคซีน mRNA-1273 เข็มกระตุ้นขนาด 100 ไมโครกรัม เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 83 เท่า

นายสเตฟาน แบนเซล ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) โมเดอร์นา ระบุ 

 “การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จากไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเป็นที่น่ากังวลอย่างมาก อย่างไรก็ดี ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าวัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในขณะนี้สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันได้สูงขึ้นกว่าก่อนได้รับเข็มกระตุ้น 37 เท่า และเพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่มีความสามารถในการแพร่ระบาดที่สูงนี้ ทางโมเดอร์นาจะยังคงพัฒนาวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตรใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (วัคซีนสูตร mRNA-1273.529) เพื่อนำไปสู่การศึกษาทางคลินิกให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด สำหรับในกรณีที่วัคซีนโควิด-19 สูตรใหม่นี้อาจจะมีความจำเป็นในอนาคต”

สำหรับกลยุทธ์จัดการกับสายพันธุ์โอมิครอนของโมเดอร์นา ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนสูตร mRNA-1273 เข็มกระตุ้นขนาด 50 ไมโครกรัม และ 100 ไมโครกรัม, วัคซีนโควิด-19 ทดลองสูตรผสมที่มีการรวมไวรัสสายพันธุ์ที่น่ากังวล ก่อนหน้านี้เอาไว้ด้วยกัน (วัคซีน mRNA-1273.211, mRNA-1273.213) ทั้งในขนาด 50 ไมโครกรัม และ 100 ไมโครกรัม และวัคซีนโควิด-19 ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อสายพันธุ์ที่น่ากังวล เดลตา, โอมิครอน ซึ่งในส่วนของผลการศึกษาวัคซีนสูตรทดลองชนิดต่างๆนั้น ในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการประเมินทางคลินิกระยะที่ 2/3 โดยมีผู้เข้าร่วมวิจัยที่ประมาณ 300-600 รายต่อกลุ่ม

ด้านข้อมูลความปลอดภัยจากการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2/3 ของวัคซีน mRNA-1273 ขนาด 100 ไมโครกรัม เมื่อใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น (จำนวนอาสาสมัคร 305 ราย) โดยพบว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตร mRNA-1273 ขนาด 100 ไมโครกรัม นั้น มีความปลอดภัยดี โดยความถี่และลักษณะของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นภายในเวลา 7 วัน ทั้งที่เกิดเฉพาะบริเวณที่ฉีดและที่เกิดแบบระบบทั่วร่างกายหลังจากได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นพบว่ามีความคล้ายคลึงกับที่พบหลังจากที่ได้รับวัคซีนหลักเข็มที่สอง โดยวัคซีนโมเดอร์นาขนาด 100 ไมโครกรัม มีแนวโน้มในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์บ่อยขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวัคซีน mRNA-1273 เข็มกระตุ้น ขนาด 50 ไมโครกรัม

เนื่องจากวัคซีนสูตร mRNA-1273 มีประสิทธิภาพสูงในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว วัคซีน mRNA-1273 ขนาด 50 ไมโครกรัม ซึ่งเป็นสูตรที่มีการอนุญาตให้ใช้อยู่ในปัจจุบันในการเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น จึงเป็นทางเลือกอันดับแรกในการใช้ป้องกันการไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในขณะนี้ และด้วยความสามารถในการหลบหนีภูมิคุ้มกันของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งอาจจะทำให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในระยะยาว ทางโมเดอร์นาเองจะยังคงพัฒนาวัคซีนสูตรใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (mRNA-1273.529) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถนำไปทดลองทางคลินิกได้ในช่วงต้นปี 2565 และบริษัทโมเดอร์นาจะมีการประเมินเพื่อรวมเอาไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนนี้เข้าไปรวมอยู่ในโปรแกรมวัคซีนทดลองสูตรผสมอีกด้วย