“ฟิลิปปินส์” สั่งอพยพ ประชาชน 45,000 คน หนีซูเปอร์ไต้ฝุ่น “ราอี”

“ฟิลิปปินส์” สั่งอพยพ ประชาชน 45,000 คน หนีซูเปอร์ไต้ฝุ่น “ราอี”

"ซูเปอร์ไต้ฝุ่นราอี" บุกขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์แล้วในวันนี้ มีกำลังรุนแรงระดับ 5 ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องเร่งอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย และยกเลิกเที่ยวบิน ก่อนพายุที่มีความรุนแรงที่สุดลูกหนึ่งของปีนี้ จะบุกขึ้นฝั่ง  

ศูนย์เตือนภัยไต้ฝุ่นร่วมสหรัฐ เปิดเผยว่า ไต้ฝุ่นราอี หรือชาวฟิลิปปินส์เรียกว่า ไต้ฝุ่นโอเด็ตต์ เคลื่อนตัวด้วยความเร็วลม 140 นอต (259 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และความเร็วลมสูงสุด 170 นอต ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์ ระบุว่า ไต้ฝุ่นลูกนี้ได้บุกขึ้นฝั่งเกาะเซียร์เกา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ก่อนมุ่งหน้าสู่ทะเลจีนใต้

หลายจังหวัดตัดสินใจยกระดับการเตือนภัยสู่ระดับ 4 จากทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งหมายความว่าจะเกิด “ไต้ฝุ่นที่มีกระแสลมรุนแรงระดับทำลายล้าง” ภายในเวลา 12 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุทกภัยที่เสี่ยงต่อชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งที่ราบต่ำ

“ฟิลิปปินส์” สั่งอพยพ ประชาชน 45,000 คน หนีซูเปอร์ไต้ฝุ่น “ราอี”

สำนักงานสังเกตการณ์ และบรรเทาภัยพิบัติฟิลิปปินส์ ระบุว่า ประชาชนกว่า 45,000 คนได้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ขณะที่ สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ และเซบู แอร์ ตัดสินใจ ยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยว ส่วนผู้ประสบภัยประมาณ 4,000 คน ต้องติดอยู่ตามท่าเรือต่างๆ เนื่องจากผู้ให้บริการระงับการเดินทาง ทางทะเล รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังได้เลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเส้นทางของไต้ฝุ่นลูกดังกล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์