“ฝรั่งเศส - ไทย” ดันสุขภาพหนึ่งเดียว ยกระดับหุ้นส่วนสาธารณสุข ฝ่าโควิด

“ฝรั่งเศส - ไทย” ดันสุขภาพหนึ่งเดียว ยกระดับหุ้นส่วนสาธารณสุข ฝ่าโควิด

ฝรั่งเศส-ไทย เดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข โดยใช้หลักการด้านสุขภาพหนึ่งเดียวผ่านบทเรียนจากการระบาดโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงานประชุมสุขภาพหนึ่งเดียวระดับสูงระหว่างไทยและฝรั่งเศส โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวปิดการประชุม และมอบหมายให้นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม 

งานประชุมนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ณ โรงแรมพลูแมน พันวา บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้นำทางภาครัฐ ในการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อนำไปปรับใช้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับการนำหลักการสุขภาพหนึ่งเดียวมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

 

“ฝรั่งเศส - ไทย” ดันสุขภาพหนึ่งเดียว ยกระดับหุ้นส่วนสาธารณสุข ฝ่าโควิด

 

“ฝรั่งเศส - ไทย” ดันสุขภาพหนึ่งเดียว ยกระดับหุ้นส่วนสาธารณสุข ฝ่าโควิด

นายอนุทิน กล่าวว่า การระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคติดต่อระหว่างสัตว์ และคนซึ่งส่งผลกระทบ ทั้งต่อความปลอดภัยของมนุษย์และด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมา ส่งผลให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health เพื่อประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรค การร่วมมือกันเพื่อผลักดันนโยบายในการป้องกันโรคสัตว์สู่คน จึงต้องมีการริเริ่มในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากโรคสามารถแพร่ระบาดและกระจายเป็นวงกว้าง

นายตีแยรี มาตู ขอบคุณรัฐบาลไทย และชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมผลักดันแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)” โดยเชิญประเทศไทยให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อเสริมสร้างสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

 

“ฝรั่งเศส - ไทย” ดันสุขภาพหนึ่งเดียว ยกระดับหุ้นส่วนสาธารณสุข ฝ่าโควิด

โอกาสนี้ ทั้งสองประเทศยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งในแง่มุมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงมุมมองระดับโลกต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ร่วมกัน ซึ่งในความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทย และประเทศฝรั่งเศสโดยใช้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียว เป็นกุญแจหลักสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดจากสัตว์สู่คนนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการประสานความร่วมมือ เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เพื่อความยั่งยืน ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

“ฝรั่งเศส - ไทย” ดันสุขภาพหนึ่งเดียว ยกระดับหุ้นส่วนสาธารณสุข ฝ่าโควิด