ฟิลิปปินส์เร่งฉีดวัคซีนโควิด ตั้งเป้า 9 ล้านคนใน 3 วัน

ฟิลิปปินส์เร่งฉีดวัคซีนโควิด ตั้งเป้า 9 ล้านคนใน 3 วัน

ฟิลิปปินส์กระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศครั้งใหญ่ โดยตั้งเป้าฉีดให้ได้ 9 ล้านคนภายใน 3 วันเริ่มตั้งแต่วันนี้

แต่เดิมรัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งเป้าว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกแก่ประชาชนให้ได้ 15 ล้านคนในช่วงวันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค. แต่ลดเป้าลงเหลือ 9 ล้านคน โดยกำหนดให้ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป  และระดมอาสาสมัครมากกว่า 160,000คนกระจายตามศูนย์ฉีดวัคซีน 11,000 แห่งทั่วประเทศ

แผนการฉีดวัคซีนล่าสุดจะทำให้ต้องฉีดวัคซีนวันละ 3 ล้านคน หรือเกือบ 4 เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบันที่ฉีดได้วันละ 829,000 โดสในเดือน พ.ย. และคาดว่า โครงการนี้จะทำให้รัฐบาลเข้าใกล้เป้าหมายฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ถึง 70% หรือเกือบ 54 ล้านคนภายในวันที่ 31 ธ.ค. และ 77 ล้านคนภายในเดือน มี.ค.2565

ขณะที่นับตั้งแต่ฟิลิปปินส์ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 1 มี.ค. จนถึงวันที่ 28 พ.ย.มีคนได้รับวัคซีนครบโดสเพียง 46% จากกลุ่มเป้าหมาย 77 ล้านคน หรือเพียง 35.6 ล้านคนจากประชากรทั้งหมดทั่วประเทศ 110 ล้านคน

หัวหน้าโครงการฉีดวัคซีน บอกว่า การระบาดของไวรัสโคโรนากลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ โอไมครอนในขณะนี้ทำให้จำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนให้มากที่สุด