จีนวางแผนพัฒนาเครือข่าย 5G ครอบคลุมหมู่บ้านส่วนใหญ่ในปี 2568

จีนวางแผนพัฒนาเครือข่าย 5G ครอบคลุมหมู่บ้านส่วนใหญ่ในปี 2568

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอ็มไอไอที) ของจีนเปิดเผยแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบุว่าจีนจะมีเครือข่าย 5G ครอบคลุมทุกตำบลและเมืองทั้งหมด ขณะที่จำนวนสถานีฐาน 5G ต่อประชากร 10,000 คน จะเพิ่มแตะ 26 แห่ง

รายงานยังระบุด้วยว่า เครือข่ายใยแก้วนำแสงกิกะบิตจะครอบคลุมพื้นที่เมืองและชนบทส่วนใหญ่ ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการด้านสารสนเทศ และการประมวลผลจะถูกขยับขยายเพิ่มขึ้น

เซี่ยชุน เจ้าหน้าที่เอ็มไอไอที กล่าวว่า แผนการข้างต้นกำหนดบทบาทของอุตสาหกรรมสารสนเทศ และการสื่อสารในฐานะอุตสาหกรรมพื้นฐานนำร่องเชิงกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรูปแบบใหม่ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

จีนจะบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ากับเศรษฐกิจและสังคมอย่างลึกซึ้ง ส่งผลให้ธุรกิจรูปแบบใหม่บนอินเทอร์เน็ตเติบโต ขณะการสร้างนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมจะขยับขยายเข้าไปมีบทบาทหลักในกระบวนการผลิต

นอกจากนี้ แผนการดังกล่าวยังย้ำถึงระบบการกำกับดูแลรูปแบบใหม่ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ใช้ โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์