สิงคโปร์ถอดสิทธิ์ตรวจ-รักษาฟรีผู้ไม่ฉีดวัคซีนแล้วติดโควิด-19

สิงคโปร์ถอดสิทธิ์ตรวจ-รักษาฟรีผู้ไม่ฉีดวัคซีนแล้วติดโควิด-19

รัฐบาลสิงคโปร์เตรียมยกเลิกสิทธิรักษาฟรีสำหรับผู้ป่วยโควิด-19ที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนป้องกันตัั้งแต่แรก เริ่มมีผล 8 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป

กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ แถลงเมื่อวันพุธ(10 พ.ย.) ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลสิงคโปร์ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน การตรวจและการรักษาโรคโควิด-19 ไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นชาวสิงคโปร์ หรือชาวต่างชาติซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในสิงคโปร์ เพื่อบรรเทาความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดดังกล่าวนี้

ปัจจุบัน การฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 ในสิงคโปร์ครอบคลุมประชากรแล้ว 85% แต่ทั้งนี้ แม้แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ก็ยังมีโอกาสติดโรคโควิด-19 ได้ ดังนั้น หากประชาชนกลุ่มนี้ต้องเข้ารับการตรวจและการรักษาตัวจากโรคดังกล่าว ภาครัฐก็จะยังคงเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายให้ นั่นหมายถึงพวกเขาจะได้รับการตรวจรักษาฟรี

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนจำนวนหนึ่งซึ่งสมัครใจปฏิเสธที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแพทย์ นับตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2564 นี้เป็นต้นไป

หากคนกลุ่มนี้เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลแบบใดก็ตาม บุคคลนั้น ๆต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เองทั้งหมด ยกเว้นผู้ป่วยที่ผลการพิสูจน์ทางการแพทย์ยืนยันว่าพวกเขาไม่สามารถรับวัคซีนได้ รวมทั้งเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี