กต. ยัน Thailand Pass เป็นระบบลงทะเบียนอำนวยความสะดวก นักเดินทางเข้าไทย

กต. ยัน Thailand Pass เป็นระบบลงทะเบียนอำนวยความสะดวก นักเดินทางเข้าไทย

โฆษก กต. ยืนยัน Thailand Pass ระบบลงทะเบียนอำนวยความสะดวก และต้องควบคู่ขอวีซ่า เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบเดินทางเข้าไทย

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีมีคำวิพากษ์วิจารณ์ระบบ Thailand Pass ว่าไม่มีความชัดเจนและอาจส่งผลกระทบต่อผู้เดินทางเข้าไทย โดยยืนยันถึงความพร้อมของระบบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

นายธานีฯ กล่าวว่า Thailand Pass เป็นระบบการลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยระบบใหม่ ผ่านเว็บไซต์ tp.consular.go.th ทดแทนระบบ Certificate of Entry (COE) ที่ใช้มาก่อนหน้านี้ ซึ่งจะเริ่มใช้งานในวันที่ 1  พฤศจิกายน 2564 รับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล โดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางหลังการเปิดประเทศ และลดขั้นตอนการกรอกหรืออัพโหลดเอกสารต่าง ๆ

นายธานี ย้ำว่า ผู้เดินทางต่างชาติต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อจะเดินทางเข้าไทยก็ต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เช่นเดิม

นอกจากนั้น ระบบ Thailand Pass ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลในการเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลทั้งด้านสุขภาพและการตรวจคนเข้าเมืองไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระบบดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ยังคงสามารถอนุมัติ COE ผ่านระบบลงทะเบียนกลางของกระทรวงฯ ทางเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th ไปก่อนได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยอนุโลมให้ผู้เดินทางที่มีคุณสมบัติมาจาก 46 ประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว สามารถจองโรงแรม (AQ หรือ SHA+) เพียง 1 คืนได้

สำหรับคำถามเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการอนุมัติ COE ไปก่อนหน้านี้แล้ว จะยังสามารถใช้ได้อยู่หลังวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้หรือไม่นั้น นายธานีฯ ยืนยันว่า ผู้ที่ได้รับ COE ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้ ยังสามารถใช้ COE ฉบับที่เคยได้รับไปแล้วในการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ซ้ำ ทั้งนี้ ในช่วงแรก ระบบ COE จะยังคงใช้ในการเดินทางเข้าไทยอยู่สำหรับบางกลุ่ม เช่น ผู้เดินทางมารักษาพยาบาล และผู้ที่เดินทางเข้ามาเป็นหมู่คณะ เช่นผู้เดินทางเข้ามาด้วยเรือสำราญ เป็นต้น

กระทรวงการต่างประเทศกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไปโดยราบรื่นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางให้ได้มากที่สุด ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย มีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามกรมการกงสุล หมายเลขโทรศัพท์ 025728442 (Call Center 24 ชม.) หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก