Thailand Pass พร้อมใช้เปิดประเทศ 1 พ.ย.64

Thailand Pass พร้อมใช้เปิดประเทศ 1 พ.ย.64

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการกงสุลได้ประสานทำความเข้าใจกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Thailand Pass เพื่อรองรับการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564

แพลตฟอร์ม Thailand Pass เป็นระบบ web-based ที่กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) จัดทำระบบขึ้นใหม่ และถูกออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการจัดทำเอกสารของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้แทนการยื่นผ่านระบบขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry-COE) ออนไลน์ เพื่อสร้างความสะดวกแก่ผู้เดินทางมากยิ่งขึ้นและลดขั้นตอนการอนุมัติที่ไม่จำเป็นลง

นายธานี กล่าวว่า ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งคนไทยและต่างชาติ จะต้องเข้าไปลงทะเบียน กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

โดยแพลตฟอร์ม Thailand Pass มีเป้าหมายสนับสนุนนโยบายอำนวยความสะดวกการเดินทาง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Ease of Traveling หลังการเปิดประเทศ โดยจะลดขั้นตอนการกรอก/อัพโหลดเอกสารของผู้เดินทางก่อนเข้าประเทศไทย รวมถึงการกรอกข้อมูลผ่าน ต.8 (แบบสำรวจด้านสุขภาพ) และ ตม.6 (แบบเข้า-ออกราชอาณาจักร) ใน Thailand Pass อีกด้วย

ในข้อกำหนดของ Thailand Pass นั้น จะต้องเตรียมเอกสารสำคัญๆสำหรับใช้ลงทะเบียนเพื่อให้รับ “คิวอาร์โคด” จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แก่ 1.หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต 2.ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 3.ประกันโควิด

ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 เป็นต้นไปผู้เดินทางเข้าไทยต้องมีกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์ 4.หลักฐานยืนยันการจองโรงแรม ASQ หรือยืนยันการจองโรงแรม SHA+ และ 5.สำเนาวีซ่าเข้าประเทศไทยหากจำเป็น กรณีได้รับการอนุมัติแล้วผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล QR Entry Code หรือ Thailand Pass ID ที่จะใช้เมื่อเข้าสู่ประเทศไทย

ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินการสำหรับThailand Pass อยู่ระหว่าง 3 - 5 วัน ขึ้นอยู่กับสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลที่ยื่นคำร้อง ขอแนะนำให้ยื่นลงทะเบียนThailand pass อย่างน้อย 7 วันก่อนออกเดินทาง

นายธานี กล่าวว่า การดำเนินงานภายใต้แพลตฟอร์ม Thailand Pass ได้ปรับบทบาทหน้าที่สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก จากการเป็นผู้อนุมัติหรือออก “ใบรับรองเดินทาง” ตามรูปแบบของ COE มาเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำ ในการลงทะเบียนในระบบใหม่ของ Thailand Pass ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนอนุมัติจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อีกต่อไป

เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด อีกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หลังจากนั้น จึงสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่าง ๆ ได้

ส่วนเรื่อง “เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน” (Vaccination Certification) กรมควบคุมโรคจะเป็นผู้อนุมัติผ่านระบบ Thailand Pass โดยขณะนี้ไทยได้รับ Public Key Infrastructure (PKI) ของ vaccine certificate หรือระบบรหัสสาธารณะสำหรับใบรับรองวัคซีน จากประมาณ 30 ประเทศ เพื่อใช้เตรียมการสำหรับการตรวจสอบแล้ว ส่วนประเทศที่ไทยยังไม่ได้รับ PKI ยังคงตรวจสอบเอกสารรายบุคคลต่อไป

ขณะนี้สถานทูตไทยทุกแห่งกำลังเร่งประชาสัมพันธ์รูปแบบและเงื่อนไขการเดินทางเข้าไทยในรูปแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจาก 46 ประเทศ/พื้นที่ โดยไม่ต้องกักตัว  รวมทั้งการเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือ Sandbox Programme และการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเข้ารับการกักตัว (Alternative Quarantine) เพื่อให้ผู้เดินทางมีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ดี ในช่วงแรก ระบบ COE จะยังคงใช้อยู่สำหรับบางกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้เดินทางมารักษาพยาบาล ที่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเพื่อเตรียมการในรักษาพยาบาล ผู้เดินทางผ่านชายแดนทางบก และผู้ที่เดินทางเข้ามาเป็นหมู่คณะเช่นผู้เดินทางเข้ามาด้วยเรือสำราญ เป็นต้น