เปิดลิสต์ 46 ประเทศเสี่ยงโควิดต่ำ เข้าไทยได้ไม่กักตัว 1 พ.ย.

เปิดลิสต์ 46 ประเทศเสี่ยงโควิดต่ำ เข้าไทยได้ไม่กักตัว 1 พ.ย.

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรายชื่อ 46 ประเทศเสี่ยงต่ำกลุ่มแรก ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยในวันนี้ ว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

กระทรวงการต่างประเทศ ยังได้ส่งหนังสือพร้อมแนบเอกสารรายชื่อประเทศที่ไทยจัดให้เป็นประเทศเสี่ยงโควิด-19 ในระดับต่ำไปยังสถานเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก และสถานเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ต่างประเทศ ในไทยทุกแห่ง

การดำเนินงานดังกล่าว ต่อเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศถึงการเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ระบุว่า จะมีการปรับจำนวนประเทศเสี่ยงต่ำ ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่กักตัว จากเดิม 10 ประเทศ เป็น 46 ประเทศ เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจ

 

เปิดลิสต์ 46 ประเทศเสี่ยงโควิดต่ำ เข้าไทยได้ไม่กักตัว 1 พ.ย.

ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (๑๓)

โดยระบุว่าตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม2564  กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (๑๓)

อ่านข่าว : "นายกฯ"สั่งบูรณาการรับ"เปิดประเทศ" ต้องรอบคอบ รัดกุม อยู่กับ "โควิด" ให้ได้

“ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล” ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายธานี ทองภักดี) ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศ และพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท (๑๓) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

เปิดลิสต์ 46 ประเทศเสี่ยงโควิดต่ำ เข้าไทยได้ไม่กักตัว 1 พ.ย.

เอกสารระบุรายชื่อประเทศ/พื้นที่ ตามประกาศ ศปก. กต. ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย 46 ประเทศได้แก่ 

ออสเตรเลีย ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม ภูฏาน บรูไนดารุสซาลาม บัลแกเรีย กัมพูชา แคนาดา ชิลี

จีน ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี 

ญี่ปุ่น ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์

มาเลเซีย มอลตา เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย

สิงคโปร์ สโลวีเนีย สาธารณรัฐเกาหลี สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง

 

เปิดลิสต์ 46 ประเทศเสี่ยงโควิดต่ำ เข้าไทยได้ไม่กักตัว 1 พ.ย.