"โควิด" ฉุด อัตราการเกิด - แต่งงาน ‘สิงคโปร์’ ร่วงหนัก

"โควิด" ฉุด อัตราการเกิด - แต่งงาน ‘สิงคโปร์’ ร่วงหนัก

"ชาวสิงคโปร์" อัตราการเกิดและแต่งงานลดต่ำลงในปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งกระทบให้แผนการแต่งงานของคู่รักต้องหยุดชะงัก

รายงานสำรวจประชากรของสิงคโปร์ ปี 2564 เผยแพร่เมื่อวันอังคาร (28 ก.ย.) ว่า ในปี 2563 ชาวสิงคโปร์แต่งงาน 19,430 คน ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว อยู่ที่ 22,165 คน หรือคิดเป็น 12.3%

"ข้อจำกัดโควิด-19 ไม่ให้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้คู่รักหลายคู่ต้องเลื่อนแผนการแต่งงานออกไป"รายงานระบุ 

คู่รักชาวสิงคโปร์ที่แต่งงานมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 30.1 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับปี 2562 

นอกจากนี้ รายงานเสริมว่า 30% ของการแต่งงานของชาวสิงคโปร์เป็นการแต่งงานคู่รักข้ามชาติ แต่ลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 37% อาจเนื่องจากข้อจำกัดการเดินทางของโควิด-19 นั้นเอง

 

 

รายงานยังเปรียบเทียบอัตราการแต่งงานในแต่ละช่วงไตรมาส ระหว่างปี 2562 และปี 2563 เพื่อประเมินผลกระทบจากโควิด-19

ทั้งนี้ การแต่งงานลดลงครั้งใหญ่ เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสอง เมื่อต้องเลื่อนการจัดพิธีออกไป เพื่อตัดวงจรที่อาจทำให้เกิดการระบาดไวรัส โดยในไตรมาสสอง ปี 2563 มีชาวสิงคโปร์แต่งงาน 2,200 คน ลดลงจาก 4,800 คน เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562

รายงาน ระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีผลต่อการวางแผนครอบครัวด้วย 

ในปี 2563 มีประชากรเกิดใหม่ 31,816 คน ซึ่งน้อยกว่าปีก่อนหน้า อยู่ที่ 32,844 คน หรือ 3.1% ซึ่งจำนวนการเกิดดังกล่าวน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556

อย่างไรก็ตาม อายุเฉลี่ยมารดาของประชากรแรกเกิดคือ 30.8 ปีในปี 2563 ใกล้เคียงกับตัวเลขของปี 2562 อยู่ที่ 30.6 ปี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 - 2563)  ประชากรเกิดใหม่สิงคโปร์ โดยฉลี่ยในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อนหน้า (ปี 2558 - 2553)