“เซี่ยงไฮ้”หนุน“เศรษฐกิจปลอดภาษี”กระตุ้นบริโภค

“เซี่ยงไฮ้”หนุน“เศรษฐกิจปลอดภาษี”กระตุ้นบริโภค

รัฐบาลเซี่ยงไฮ้หนุนบริษัทยื่นขออนุมัติขายสินค้าดิวตี้ฟรี ตั้งร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และอาคารพาณิชย์อื่นๆ

รัฐบาลท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้เผยแผนการบริโภค ระหว่างปี 2564-2569 โดยจะพัฒนาเศรษฐกิจปลอดภาษี กระตุ้นการใช้จ่ายซื้อสินค้านำเข้า เช่น สินค้าหรูที่ถูกเก็บภาษีหนัก

ปัจจุบันการใช้จ่ายซื้อสินค้าปลอดภาษีในจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในมณฑลไห่หนานทางภาคใต้ของประเทศ ที่ปีก่อนจำกัดการใช้จ่ายบุคคลไว้ไม่เกินปีละ 100,000 หยวน เพิ่มขึ้นจาก 30,000 หยวนในปี 2562

ทั้งนี้ จีนเก็บภาษีสินค้าอุปโภคบริโภคนำเข้าในอัตราแตกต่างกัน สินค้าหรูบางอย่าง อาทิ น้ำหอม นาฬิกา เก็บเกินกว่า 30% เมื่อเจอของถูกกว่ามากแต่ละปีชาวจีนหลายล้านคนจึงหลั่งไหลกันมาชอปปิงที่ห้างในไห่หนาน ยิ่งเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้เพราะโควิด-19 ระบาด นักท่องเที่่ยวจีนยิ่งพากันมาซื้อของที่ไห่หนานมากขึ้น

ในภาพรวมจีนมีร้านค้าปลอดภาษีกว่า 300 ร้านทั่วประเทศ ขายสินค้าตั้งแต่น้ำหอม เครื่องสำอาง ไปจนถึงเสื้อผ้าและรองเท้า ผู้เล่นสำคัญคือไชนาทัวริสซึมกรุ๊ปดิวตี้ฟรีช็อป ที่มีเกือบ 200 ร้าน ส่วนการใช้จ่ายซื้อสินค้าดิวตี้ฟรีของจีนตกปีละหลายหมื่นล้านหยวน