‘โมเดอร์นา’ สร้างภูมิคุ้มกันกว่า ‘ไฟเซอร์’ 2 เท่า

‘โมเดอร์นา’ สร้างภูมิคุ้มกันกว่า ‘ไฟเซอร์’ 2 เท่า

"เบลเยี่ยม" เผยผลงานวิจัยประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์สร้างภูมิคุ้มกัน มากกว่าไฟเซอร์ 2 เท่า

เบลเยียม เผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งใช้ข้อมูลจากบุคลากรสาธารณสุข เกือบ 2,500 คนเพื่อเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระบุว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์นาcสามารถสร้างแอนติบอดี้ในร่างกายได้มากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทค 

ผลวิจัยพบว่า ระดับแอนติบอดีในร่างกายของผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนและได้รับการฉีดวัคซีนของโมเดอร์นาทั้ง 2 โดสอยู่ที่ระดับ 2,881 หน่วยต่อมิลลิลิตร เทียบกับ 1,108 หน่วยต่อมิลลิลิตรของไฟเซอร์

งานวิจัยดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน โดยระบุว่า ความแตกต่างนี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ปริมาณสารออกฤทธิ์ (100 ไมโครกรัมในวัคซีนโมเดอร์นา เทียบกับ 30 ไมโครกรัมในวัคซีนไฟเซอร์) หรือระยะเวลาระหว่างการฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่ละโดส (4 สัปดาห์สำหรับวัคซีนโมเดอร์นา เทียบกับ 3 สัปดาห์ของวัคซีนไฟเซอร์)

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบสุขภาพ Mayo Clinic ในสหรัฐ ที่ระบุว่า วัคซีนของโมเดอร์นา มีความเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ได้มากเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับวัคซีนของไฟเซอร์