เตือน! ผู้ติดโควิดเสี่ยง ‘หัวใจวาย - หลอดเลือดสมองอุดตัน’

เตือน! ผู้ติดโควิดเสี่ยง ‘หัวใจวาย - หลอดเลือดสมองอุดตัน’

สัปดาห์แรก หลังการตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 แพทย์สวีเดน ชี้ว่า ผู้ป่วยมีความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจวายครั้งแรก 3 - 8 เท่า และเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันครั้งแรก 3 - 6 เท่า 

นพ.แอน - แมรี ฟอร์ส คอลเนลลี นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอูเมโอ ประเทศสวีเดน เปิดเผยผลการศึกษาความเสี่ยงเกิดโรคอื่นๆ ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) พบว่า โรคโควิด-19 เพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ป่วยเกิดโรคหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน โดยเปรียบเทียบอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในปี 2563 จำนวน 86,742 ราย และคนที่ไม่ติดเชื้อไวรัส จำนวน 348,481 ราย

162842604031

ในสัปดาห์หลังการตรวจพบโควิด-19 พบว่าผู้ติดเชื้อเสี่ยงเกิดโรคหัวใจวายครั้งแรก เพิ่มขึ้น 3 - 8 เท่า และเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอุดตันครั้งแรก เพิ่มขึ้น 3 - 6 เท่า นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ 

การศึกษาดังกล่าว นักวิจัยไม่ได้รวมผู้ป่วยโควิด-19 ที่เคยมีอาการของโรคหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมองอักเสบเข้าร่วมศึกษาด้วย แต่พวกเขาจะเสี่ยงอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองอื่นๆ สูงกว่าคนปกติเข้าไปอีก