'WHO'ไม่แนะนำฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3

'WHO'ไม่แนะนำฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3

'WHO'ไม่แนะนำฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ยันยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน

แพทย์หญิงเคท โอไบรอัน ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิคุ้มกัน, วัคซีน และชีววิทยาขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) กล่าวว่า ดับเบิลยูเอชโอ ไม่แนะนำให้มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มที่ 3 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย “ในขณะนี้” เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าว

แพทย์หญิงโอไบรอันกล่าวว่า ดับเบิลยูเอชโอ กำลังทำการวิจัยว่า การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 มีความจำเป็นหรือไม่ในการป้องกันไวรัสที่มีการกลายพันธุ์

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทไฟเซอร์, โมเดอร์นา และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ต่างกล่าวสนับสนุนให้ชาวอเมริกันเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้น หลังจากที่ได้รับวัคซีนครบโดสก่อนหน้านี้แล้ว