‘อียู’ รับรองมติจัดเก็บ ‘ภาษีคาร์บอน’ ภายในปี 65

‘อียู’ รับรองมติจัดเก็บ ‘ภาษีคาร์บอน’ ภายในปี 65

รัฐสภายุโรป เรียกร้องการกำหนดราคาคาร์บอนของสินค้านำเข้าบางประเภทจากกลุ่มประเทศที่จริงจังกับปัญหาสภาพอากาศโลกน้อยกว่า เพื่อ สร้างสนามแข่งขันระดับโลก และป้องกันการรั่วไหลของคาร์บอน

รัฐสภายุโรป (EP) รับรองมติว่าด้วยกลไกการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) ที่สอดคล้องกับองค์การการค้าโลก (WTO) โดยมีคะแนนเห็นชอบ 444 เสียง ไม่เห็นชอบ 70 เสียง และงดออกเสียง 181 เสียง

มติดังเน้นย้ำความทะเยอทะยานของสหภาพยุโรป (EU) ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะต้องไม่นำไปสู่ “การรั่วไหลของคาร์บอน” อันหมายถึงการผลิตสินค้าของสหภาพยุโรปที่ถูกย้ายไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรปด้วยกฎระเบียบที่หย่อนยาน

สมาชิกรัฐสภายุโรปถือว่ากลไกข้างต้นจะถูกนำมาใช้ภายในปี 2023 เพื่อสร้างสนามแข่งขันระดับโลก รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมทั้งในสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรปลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามจุดมุ่งหมายของข้อตกลงปารีส

รัฐสภายุโรปเน้นว่ากลไกฯ ควรสอดคล้องกับองค์การการค้าโลก และไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด อาทิ เป็นเครื่องมือในการขยายลัทธิกีดกันการค้า ส่วนรายได้จากทั้งระบบควรถือเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป เพื่อนำไปสนับสนุนการฟื้นฟูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ดี รัฐสภายุโรปลงมติไม่เห็นด้วยกับการทยอยยกเลิกราคาคาร์บอนเสรีของอุตสาหกรรมยุโรปที่ได้รับในตลาดคาร์บอนยุโรปและภายใต้กฎ การรั่วไหลของคาร์บอน