‘อังกฤษ’ ดัน 'พาสปอร์ตวัคซีน' เดินทางไปต่างประเทศได้เสรี

‘อังกฤษ’ ดัน 'พาสปอร์ตวัคซีน' เดินทางไปต่างประเทศได้เสรี

"นายกฯอังกฤษ" ผลักดันใช้ระบบพาสปอร์ตวัคซีน เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างเสรี

สำนักข่าววีโอเอ รายงานว่า อังกฤษ เตรียมใช้บทบาทประธานกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก (G7) ในการผลักดันให้เกิดระบบพาสปอร์ตวัคซีน เป็นมาตรฐานการเดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก หลังวิกฤติการระบาดใหญ่ของโควิด-19

ในขณะนี้ รัฐบาลอังกฤษ ภายใต้การนำนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บอริส จอห์นสัน ยังไม่พิจารณามาตรการพาสปอร์ตวัคซีน หรือระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นทางการ แต่ได้จัดตั้งระบบการรับรองสถานะโควิด  ซึ่งเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบว่าบุคคลนั้นไม่มีเชื้อไวรัสนี้ ที่อาจมาจากรายงานการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 หรือการแสดงผลการตรวจเชื้อเป็นลบอย่างใดอย่างหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ทางการอังกฤษ กล่าวว่า รัฐบาลกำลังผลักดันระบบที่จะเอื้อให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างเสรี พร้อมทั้งจะร่วมมือกับประเทศต่างๆ ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ องค์การอนามัยโลก และกลุ่มจี 7 ซึ่งอังกฤษเป็นประธานกลุ่มในปีนี้ เพื่อสร้างกรอบมาตรฐานระหว่างประเทศร่วมกัน