'หวัง อี้'เสนอจีน-สหรัฐฟื้นสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

'หวัง อี้'เสนอจีน-สหรัฐฟื้นสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

"หวัง อี้" เสนอจีน-สหรัฐเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้เรียกร้องให้สหรัฐและจีนร่วมมือกันเพื่อสร้างหลักประกันถึง "การเปลี่ยนแปลงที่มั่นคง" ระหว่างความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศในทุกมิติ ผ่านการเปิดเจรจา เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับมาราบรื่น และสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน

คำกล่าวของนายหวังมีขึ้นในระหว่างการประชุมผู้แทนคณะกรรมการแห่งสภาธุรกิจสหรัฐ-จีน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

นายหวังกล่าวว่า ในฐานะชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและสมาชิกของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จีนและสหรัฐมีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้าน อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะร่วมมือกันในหลายประเด็น ฉะนั้น ทั้ง 2 ชาติจึงควรเปิดโต๊ะเจรจาและสานต่อความร่วมมือเพื่อสร้างสันติภาพและความรุ่งเรืองให้กับมนุษยชาติ

นายหวังระบุว่า อนาคตของความสัมพันธ์สหรัฐ-จีนนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ถูกต้องและความพยายามของทั้ง 2 ฝ่าย โดยนายหวังได้ผลักดันข้อเสนอ 5 ประการที่จะสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศอย่างราบรื่นและมั่นคง ซึ่งได้แก่ 1. การเข้าใจจีนในเชิงกลยุทธ์อย่างถูกต้อง 2. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการสื่อสารและเจรจา 3. การขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย 4. การจัดการข้อพิพาทและความขัดแย้ง และ 5. การเพิ่มการสนับสนุนต่อความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี