‘แครรี หล่ำ’ เล็งปฏิรูปการศึกษา ให้เสรีภาพจนก่อม็อบลงถนน

‘แครรี หล่ำ’ เล็งปฏิรูปการศึกษา ให้เสรีภาพจนก่อม็อบลงถนน

“แครรี หล่ำ” เตรียมประกาศแผนปฏิรูปการศึกษาในปีนี้ ชี้หลักสูตรปัจจุบันให้เสรีภาพเกินไป จนก่อม็อบลงถนน ปั่นป่วนความสงบสังคม

นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกง กล่าวในวันนี้ว่า รัฐบาลฮ่องกงเตรียมที่จะประกาศแผนปฏิรูประบบการศึกษาใหม่ในปีนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการศึกษาให้อิสระกับครูผู้สอนในการจัดทำหลักสูตร โดยตนมีความกังวลว่า บางวิชาให้เสรีภาพมากจนเกินไป

การประกาศปฏิรูประบบการศึกษาฮ่องกงครั้งนี้ เกิดขึ้นในขณะที่หลายคนให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีวิจารณญาณมากยิ่งขึ้น แต่กลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของบางสำนักปลุกระดมนักเรียนเป็นกลุ่มหัวรุนแรง พากันลงถนนชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย สร้างความไม่สงบให้กับสังคม 

นางหล่ำ กล่าวด้วยว่า การปฏิรูประบบศึกษา มุ่งปกป้องนักเรียนนักศึกษาไม่ให้ถูกทำร้าย โดยไม่ได้เจตนา  

อย่างไรก็ตาม ฮ่องกงใช้หลักสูตรการศึกษาแบบเสรีมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยให้อิสระแก่โรงเรียนเรื่องวิธีการเรียนการสอน แต่สื่อทางการและนักการเมืองในฮ่องกงที่สนับสนุนจีนเรียกร้องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาเน้นความรักชาติให้มากขึ้น