ผู้นำอียูเตือนมาตรการไวรัสต้อง‘ไม่ทำลาย ปชต.’

ผู้นำอียูเตือนมาตรการไวรัสต้อง‘ไม่ทำลาย ปชต.’

ผู้บริหารสหภาพยุโรปเตือนรัฐสมาชิก มาตรการเร่งด่วนต่อสู้วิกฤติไวรัสโคโรน่าบั่นทอนประชาธิปไตยไม่ได้

แถลงการณ์จากนางเออร์ซูลา วอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ระบุ “เป็นเรื่องสำคัญมากที่มาตรการฉุกเฉินจะต้องไม่ทำให้หลักการและค่านิยมพื้นฐานของเราด้อยค่าลง ประชาธิปไตยจะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีสื่อที่เป็นอิสระและเสรี มาตรการฉุกเฉินใดๆ จะต้องทำเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วนอย่างเคร่งครัด ไม่ดำรงอยู่อย่างไม่มีกำหนด รัฐบาลจะต้องทำให้มั่นใจได้ว่า มาตรการดังกล่าวถูกตรวจสอบได้ตามปกติ”

ถ้อยแถลงจากประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ ออร์บัน ของฮังการี ได้อำนาจเด็ดขาดจาก พรบ.ไวรัสโคโรน่า สามารถออกคำสั่งเป็นกฎหมายได้เลยโดยไม่ต้องผ่านสภา ไม่มีการจำกัดระยะเวลา กฎหมายระบุด้วยว่าผู้ที่เผยแพร่ข้อมูล “บิดเบือน” หรือ “ข้อมูลเท็จ” อาจถูกจำคุก 5 ปี