‘ญี่ปุ่น’ ระงับ 'ฟรีวีซ่าไทย' เริ่มพรุ่งนี้

‘ญี่ปุ่น’ ระงับ 'ฟรีวีซ่าไทย' เริ่มพรุ่งนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เผย "ญี่ปุ่น" ประกาศระงับ "การยกเว้นวีซ่า" ระยะเวลา 15 วันให้กับคนไทยเป็นการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 00.00 น. ของวันที่ 28 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คในวันนี้ ระบุว่า ญี่ปุ่นออกมาตรการการเข้าเมืองต่อชาวไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2563 นี้ 

"ญี่ปุ่นจะระงับการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่น 15 วันสำหรับคนไทยเป็นการชั่วคราว รวมไปถึงยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ ได้ออกให้ก่อนวันที่ 28 มี.ค. 2563  โดยผู้ที่มีวีซ่าประเภทเข้าได้หลายครั้ง และมีเอกสาร Re-Entry จะได้รับการยกเว้นให้สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้" สถานทูตฯ ระบุ

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยกักตนเองเป็นเวลา 14 วัน และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น ดังปรากฏตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ออกมาตรการในการระงับฟรีวีซ่าที่ออกให้แล้วใน 7 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม