‘เกาหลีใต้’ เพิ่มช่อง ‘ผีน้อย’ รายงานตัวกลับผ่านออนไลน์

‘เกาหลีใต้’ เพิ่มช่อง ‘ผีน้อย’ รายงานตัวกลับผ่านออนไลน์

กระทรวงการต่างประเทศ เผย “เกาหลีใต้” เพิ่มช่องทางให้ “ผีน้อย” รายงานตัวล่วงหน้าขอกลับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ย้ำตรวจเข้ม  3 จุดที่สนามบินอินชอนก่อนอนุญาตกลับไทย

วันที่ 7 มี.ค. 2563 นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในเกาหลีใต้ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในเกาหลีใต้ว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล รายงานเกี่ยวกับมาตรการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เกาหลีใต้ เพิ่มเติมว่า  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ได้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อยู่เกินวีซ่าไปยื่นเรื่องที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอื่นที่ไม่ใช่ในพื้นที่ที่พักอาศัยได้ด้วย โดยให้ติดต่อล่วงหน้า 3-15 วันก่อนเดินทางกลับ และสำนักงานดังกล่าวจะออกหนังสือยืนยันการออกนอกประเทศโดยสมัครใจ

“เกาหลีใต้จะเริ่มใช้ระบบรายงานตัวกลับล่วงหน้าออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยแบบรายงานตัวจะเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นในการไปแสดงเอกสารที่สนามบินก่อนเดินทาง จะต้องยื่น แบบรายงานตัว สำเนาบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยจะได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอีกครั้งที่สนามบินในวันเดินทางกลับ” สถานทูตฯ ระบุ

เกาหลีใต้ได้เตรียมความพร้อมด้านการคัดกรองที่สนามบินอินชอน จะเริ่มใช้ในวันที่ 9 มี.ค. 2563 โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์จุดตรวจ 3 จุดที่สนามบินอินชอนแล้ว เพื่อเพิ่มความเข้มข้นมาตรการคัดกรองก่อนอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ (exit screening) ที่สนามบิน

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นข้อมูลแรงงานไทยผิดกฎหมายที่รายงานตัวขอเดินทางกลับประเทศไทย ฝ่ายไทยสามารถขอรับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ได้ตามช่องทางบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานระหว่างกัน