"ฌาคส์ ชีรัค"อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสถึงแก่อสัญกรรม

"ฌาคส์ ชีรัค"อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสถึงแก่อสัญกรรม

นายฌาคส์ ชีรัค อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้ถึงแก่อสัญกรรมในวันนี้ ด้วยวัย 86 ปี

นายชีรัค ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปี 2538-2550 รวม 12 ปี โดยเขาเป็นประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นอันดับ 2 ของฝรั่งเศส

ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส นายชีรัคได้พยายามเพิ่มบทบาทของฝรั่งเศสในเวทีโลก และเขาได้สร้างกระแสความภาคภูมิใจต่อชาวฝรั่งเศสด้วยการคัดค้านการโจมตีอิรักที่มีสหรัฐเป็นผู้นำในปี 2546

หลังจากที่ยุติบทบาททางการเมือง นายชีรัคได้ป่วยเป็นโรคทางด้านระบบประสาท และไม่ได้ปรากฎตัวต่อสาธารณชน จนกระทั่งเขาเสียชีวิตอย่างสงบในวันนี้