บราซิลปัดรับเงิน จี7 ช่วยไฟป่าอเมซอน

บราซิลปัดรับเงิน จี7 ช่วยไฟป่าอเมซอน

ผู้นำบราซิลปฏิเสธรับเงินช่วยเหลือดับไฟป่าอเมซอนกว่า 20 ล้านดอลลาร์จากลุ่มจี 7 ลั่นเป็นกิจการในประเทศ บราซิลไม่ได้อยู่ใต้อาณานิคมใคร

ประธานาธิบดีชาอีร์ โบลโซนาโรของบราซิล กล่าวปฏิเสธเงินช่วยเหลือดับไฟป่าจากกลุ่ม จี7 โดยตอกกลับว่า ชาติตะวันตกไม่ควรแทรกแซงกิจการภายในของบราซิล และว่าประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครงของฝรั่งเศส กำลังทำตัวเหมือนกับบราซิลเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

"ถ้ารับความช่วยเหลือ บราซิลจะถูกปฏิบัติเหมือนเป็นประเทศใต้อาณานิคม และเรียกว่าข้อเสนอช่วยเหลือนี้ว่าเป็นการโจมตีอำนาจอธิปไตยของบราซิล" ผู้นำบราซิลทวีต

ความเห็นของประธานาธิบดีบราซิลมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาครง กล่าวว่า บรรดาผู้นำของกลุ่ม จี7 เห็นพ้องกันในการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สำหรับการช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในอเมริกาใต้ในการต่อสู้กับไฟป่าอเมซอน

“เราจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างน้อย 20 ล้านยูโร (22 ล้านดอลลาร์) ต่อประเทศที่ส่งสัญญาณขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว” นายมาครงกล่าว

นานาชาติได้กล่าวหาบราซิลว่าจงใจเผาป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำไร่เกษตร และการทำเหมือง ขณะที่นายมาตรงกล่าวหาประธานาธิบดีโบลโซนาโรว่า ได้กล่าวเท็จต่อความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมของบราซิล