ญี่ปุ่นไฟเขียวเด็กอนุบาลเรียนฟรี

ญี่ปุ่นไฟเขียวเด็กอนุบาลเรียนฟรี

มีผลตั้งแต่เดือนต.ค.ปีหน้า

รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติรายโครงการเพิ่มการสนับสนุนด้านการศึกษาและการดูแลเด็ก ซึ่งรวมถึงการให้ทุนเรียนระดับชั้นอนุบาลในโรงเรียนรัฐบาลฟรีสำหรับเด็กทุกคนที่อยู่ในวัย 3-5 ปี โดยมีผลบังคับใช้ในเดือนต.ค. 2562

นโยบายดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลง นอกจากนี้ รัฐบาลจะมอบสวัสดิการดูแลเด็กเวลากลางวันฟรีจนถึงอายุ 2 ปีสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนต.ค. ปี 2562 อีกทั้งยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนเม.ย. 2563

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า นโยบายดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงที่รัฐบาลเตรียมปรับเพิ่มภาษีการบริโภคจาก 8% เป็น 10% ในเดือนต.ค. 2562 โดยมีการจัดสรรงบส่วนหนึ่งไปใช้กับนโยบายดังกล่าว

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า “เราจะเปลี่ยนระบบประกันสังคมของชาติเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงวัยชรา โครงการการศึกษาฟรีถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ”