หญิง' เกาหลีใต้' ชาติแรกอายุขัยเฉลี่ยเกิน 90 ปี

หญิง' เกาหลีใต้' ชาติแรกอายุขัยเฉลี่ยเกิน 90 ปี

ผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่า เกาหลีใต้จะเป็นประเทศแรกในโลกที่ประชากรเพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยเกิน 90 ปี

ราชวิทยาลัยลอนดอนของสหราชอาณาจักรร่วมกับองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) เผยผลการศึกษาเกี่ยวกับช่วงอายุขัยของประชากรในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 35 แห่งทั่วโลกพบว่า ภายในปี 2573 เกาหลีใต้จะเป็นประเทศที่มีคาดการณ์อายุขัยเฉลี่ยยืนยาวที่สุด อยู่ที่ 84.1 ปีสำหรับผู้ชาย และ 90.1 ปีสำหรับผู้หญิง ถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ประชากรเพศหญิงมีแนวโน้มอายุขัยเกิน 90 ปี

ผลการศึกษาระบุด้วยว่า คาดการณ์อายุขัยเฉลี่ยของประชากรในกลุ่มประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงภายในปี 2573 โดยค่าเฉลี่ยอายุสำหรับผู้ชายอยู่ที่ 79.5 ปี และ 83.3 ปีสำหรับผู้หญิง

ขณะที่คาดการณ์อายุขัยเฉลี่ยของผู้หญิงญี่ปุ่นในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 88 ปี ส่วนในยุโรปนั้น คาดว่าผู้หญิงฝรั่งเศสและผู้ชายสวิสจะมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวที่สุด คือ 88.6 ปี และ 84 ปีตามลำดับ ส่วนสถิติในสหรัฐถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา คือระหว่าง 81.2-83.3 ปีสำหรับผู้หญิง และระหว่าง 76.5-79.5 ปีสำหรับผู้ชาย

ด้านนายมาจิด เอซซาติ นักวิจัยจากราชวิทยาลัยลอนดอนกล่าวว่า ความก้าวหน้าทางการแพทย์และโครงการด้านสังคมต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้คนซึ่งมีชีวิตกินดีอยู่ดีแม้ในยามแก่เฒ่าในหลายประเทศ มีอายุยืนขึ้น อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นผลมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม ส่วนสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงชาวเกาหลีใต้อายุยืนเกิดจากการลงทุนด้านระบบการรักษาพยาบาลถ้วนหน้าในประเทศ