วันเคารพผู้สูงอายุญี่ปุ่น

วันเคารพผู้สูงอายุญี่ปุ่น

คนชราญี่ปุ่นร่วมออกกำลังกายในวันเคารพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุและประชาชนวัยกลางคนของญี่ปุ่น ออกกำลังกายด้วยดัมบ์เบลไม้ ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันเคารพผู้สูงอายุ ที่วัดแห่งหนึ่งในเขตซูกาโม กลางกรุงโตเกียว ที่ผู้สูงอายุนิยมมาออกกำลังกาย