มลพิษอากาศทำชาวยุโรปเสียชีวิตก่อนวัย

มลพิษอากาศทำชาวยุโรปเสียชีวิตก่อนวัย

มลพิษทางอากาศยังคงเป็นอันตรายต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมในยุโรป และทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรกว่า 430,000 คน

หน่วยงานสิ่งแวดล้อมยุโรป หรืออีอีเอ ระบุว่า มลพิษทางอากาศยังคงเป็นอันตรายต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมในยุโรป และทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรกว่า 430,000 คน โดยฝุ่นละออง รวมถึง โอโซนระดับพื้นดิน และไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาระบบหายใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง และทำให้ประชาชนมีชีวิตสั้นลง

ผู้อำนวยการของอีอีเอ นายฮานส์ บรูย์นิคส์ กล่าวว่า แม้ว่าจะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมา มลพิษทางอากาศยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไปของชาวยุโรป

นอกจากนี้ รายงานของอีอีเอยังระบุว่า ฝุ่นละอองยังก่อให้เกิดความสูญเสียอื่นๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายโรงพยาบา สูญเสียเวลาทำงาน ปัญหาสุขภาพ สร้างความเสียหายในการก่อสร้าง และผลผลิตพืชผลน้อยลง

ทั้งนี้ ข้อูลของอีอีเอเผยว่า ในปี 2556 ประชากรที่อยู่อาศัยในเมืองในสหภาพยุโรป จำนวน 87% เผชิญกับระดับฝุ่นละอองที่เกินกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลก หรือฮู ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่ามาตรฐานของอียู และหากอียูนำมาตรฐานของฮูมาปรับใช้ ความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะลดลงราวหนึ่งในสาม และส่งผลให้ผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรน้อยกว่า 144,000 คน