'กรีนพีซ' เตือนฟิลิปปินส์เหยื่อโลกร้อน

'กรีนพีซ' เตือนฟิลิปปินส์เหยื่อโลกร้อน

"กรีนพีซ" องค์กรเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมเตือนว่า ฟิลิปปินส์มีความเสี่ยงที่จะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุด

กรีนพีซ ระบุ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เปราะบางที่สุดในการรับมือกับปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และจะเป็นประเทศที่ทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมสภาพอากาศโลกที่กรุงปารีสให้ความสนใจเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโลกยังระบุว่า ฟิลิปปินส์ยังขาดแคลนทรัพยากรสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือกับหายนะภัยทางธรรมชาติด้านต่างๆทั้งภัยแล้งและผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น