ไออาต้าคาดการเดินทางทางอากาศเอเชียแปซิฟิกขยายตัว

ไออาต้าคาดการเดินทางทางอากาศเอเชียแปซิฟิกขยายตัว

ไออาต้าคาดการว่า การเดินทางทางอากาศในตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิกขยายตัว

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือไออาต้า คาดการณ์ว่า การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิกจะขยายตัว 4.9% ต่อปีไปจนกระทั่งถึงปี 2577 สูงกว่าอัตราขยายตัวทั่วโลกซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 3.8% ต่อปี

ไออาต้า คาดว่า การขนส่งผู้โดยสารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 100% จาก 3.5 พันล้านคนในปี 2558 เป็น 7,000 ล้านคนภายในปี 2577 ซึ่งเป็นการปรับทบทวนลงจากระดับ 7,400 ล้านคนที่คาดการณ์ไว้เมื่อปีที่แล้ว โดยภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 237 ล้านคนต่อปีสำหรับเที่ยวบินไป-กลับและภายในภูมิภาคภายในปี 2577

ส่วนปริมาณการเดินทางทางอากาศในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ซาอุดิอาระเบียจะขยายตัวอย่างแข็งแกร่งที่ 5.6%, 4.8% และ 4.6% ตามลำดับ คิดเป็นจำนวนผู้โดยสารรวม 383 ล้านคน

ผู้อำนวยการใหญ่และซีอีโอของไออาต้า นายโทนี ไทเลอร์ กล่าวว่า ยังมีงานที่ต้องทำอีกมากเพื่อเตรียมรองรับผู้โดยสารจำนวน 7,000ล้านคนในปี 2577

ไออาต้า ระบุว่า อีกปัจจัยที่ผลักดันการเติบโตในภูมิภาคคือ อิหร่าน ด้วยจำนวนผู้โดยสาร 12 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางภายในประเทศและหากมองในภาพรวม ความต้องการเดินทางทางอากาศจะปรับตัวลดลงในระยะยาว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจับลบต่างๆที่มีต่อเศรษฐกิจโลก