ชาวเมียนมาร์ขึ้นแท่นใจบุญที่สุดในโลก

ชาวเมียนมาร์ขึ้นแท่นใจบุญที่สุดในโลก

ผลการจัดอันดับขององค์กรการกุศล ระบุ "เมียนมาร์" เป็นประเทศที่ผู้คนใจบุญมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 19 ของโลก

ผลการจัดอันดับของชาริตีส์เอดฟาวเดชัน (ซีเอเอฟ) พบว่า เมียนมาร์เป็นประเทศที่ผู้คนใจบุญสุนทานมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกประจำปี 2558 ส่วนไทยใจบุญมากเป็นอันดับที่ 19 ของโลก

ซีเอเอฟซึ่งเป็นองค์กรการกุศลในอังกฤษเผยดัชนีการให้ประจำปี 2558 เมื่อไม่กี่วันก่อนโดยพิจารณาจากเกณฑ์การให้ 3 ประการประกอบด้วยการช่วยเหลือคนแปลกหน้า การบริจาคเงิน และการสละเวลาเป็นอาสาสมัครพบว่า เมียนมาร์เป็นประเทศใจบุญที่สุดโลกโดยได้คะแนนรวมร้อยละ 66 สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา แยกเป็นการช่วยคนแปลกหน้าร้อยละ 55 การบริจาคเงินร้อยละ 92 และการเป็นอาสาสมัครร้อยละ 50 อันดับสองคือสหรัฐ ตกจากอันดับหนึ่งร่วมกับเมียนมาร์เมื่อปีก่อน ได้คะแนนรวมร้อยละ 61 แยกเป็นการช่วยคนแปลกหน้าร้อยละ 76 การบริจาคเงินร้อยละ 63 และการเป็นอาสาสมัครร้อยละ 44 ขณะที่ไทยอยู่ที่อันดับ 19 ได้คะแนนรวมร้อยละ 48 แยกเป็นการช่วยคนแปลกหน้าร้อยละ 44 การบริจาคเงินร้อยละ 87 และการเป็นอาสาสมัครร้อยละ 14

สิบอันดับประเทศใจบุญประจำปี 2558 ตามการจัดของซีเอเอฟมีดังนี้คือ เมียนมาร์ สหรัฐ นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ศรีลังกา ไอร์แลนด์และมาเลเซีย