นักท่องเที่ยวเยือนพม่าปี 57สูงเป็นประวัติการณ์

นักท่องเที่ยวเยือนพม่าปี 57สูงเป็นประวัติการณ์

นักท่องเทียวแห่เดินทางไปพม่า ทำรายได้เข้าประเทศมากกว่าพันล้านดอลลาร์

กระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวของพม่า รายงานว่า พม่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวประจำปี 2557 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลจากกระทวงโรงแรมและการท่องเที่ยวของพม่า ระบุว่า ในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนพม่าเป็นจำนวนกว่า 3.5 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศ 1,140 ล้านดอลลาร์ หรือราว 37,620 ล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจากไทย ญี่ปุ่น และจีน คิดเป็นสัดส่วน 67% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในปี 2557

ทั้งนี้ นับตั้งแต่พม่าเริ่มเปิดประเทศ หลังมีการเลือกตั้งและยุติการปกครองในระบอบทหารเมื่อปี 2553 จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวคาดการณ์ว่า ในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพม่าถึง 5 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 7.5 ล้านคนในปี 2563 พร้อมกันนี้ กระทรวงยังมีแผนเปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้มากขึ้น เพิ่มเติมจากแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่