คนสิงคโปร์แต่งงานน้อยลง-หย่ามากขึ้น

คนสิงคโปร์แต่งงานน้อยลง-หย่ามากขึ้น

สำนักงานสถิติสิงคโปร์ชี้ว่าในปี 2556 การหย่าร้างในสิงคโปร์เพิ่มขึ้น สวนทางกับการสมรสที่ลดลง

รายงานระบุว่า ในปี 2556 สิงคโปร์มีการจดทะเบียนสมรสรวมทั้งสิ้น 26,254 คู่ ลดลง 6% จาก 27,936 คู่ในปี 2555 ถือเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขการสมรสลดลงหลังจากเคยเพิ่มขึ้นเมื่อสองปีก่อน ขณะที่ตัวเลขการสิ้นสุดการสมรส ซึ่งรวมถึงการหย่าร้างและเพิกถอนการสมรส เพิ่มขึ้น 4% จาก 7,237 ในปี 2555 เป็น 7,525 คู่ ในปี 2556

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในปี 2555 อัตราการสมรสของผู้ชายอายุระหว่าง 15-49 ปีที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ เป็นชายสมรสแล้ว 43.8 คน ต่อชายโสด 1,000 คน ส่วนในปีนี้อัตราส่วนลดลงเหลือ 40.5 คนต่อ 1,000 คน เช่นเดียวกับผู้หญิงอายุระหว่าง 15-49 ปีที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ ตัวเลขในปี 2555 อยู่ที่หญิงสมรสแล้ว 39.4 คน ต่อหญิงโสด 1,000 คน ลดลงเป็น 36.9 ต่อ 1,000 คนในปี 2556

ขณะที่อัตราการหย่าร้างเบื้องต้นยังคงอยู่ที่ 1.9 คู่ต่อผู้อยู่อาศัยในสิงคโปร์ 1,000 คนไม่เปลี่ยนแปลงทั้งปี 2555 และ 2556 อัตราการหย่าร้างทั่วไปในปี 2556 สำหรับชายหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์เพิ่มสูงขึ้นด้วย