ทูตยูเอ็นห่วงสถานการณ์ในพม่า

ทูตยูเอ็นห่วงสถานการณ์ในพม่า

"ยูเอ็น" เป็นห่วงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธ และชาวมุสลิมในพม่า

นางยางฮี ลี ทูตพิเศษขององค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น ได้แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธ และชาวมุสลิมในพม่าว่าจะทำให้เกิดการแบ่งขั้วกันมากขึ้น ขณะที่สภาพความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพก็น่าเวทนามาก

นางลี ซึ่งมีหน้าที่เขียนรายงานด้านสิทธิมนุษยชนในพม่าเพื่อนำเสนอต่อยูเอ็น ได้เดินทางเยือนพม่าเป็นเวลา 10 วัน และได้จัดการแถลงข่าวขึ้นในวันนี้ (27 ก.ค.) เพื่อสรุปสถานการณ์ที่ได้พบเจอมาจากการไปเยือนรัฐยะไข่ รัฐคะฉิ่น และเมืองมัณฑะเลย์ที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธ และชาวมุสลิมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเธอกล่าวถึงสภาพของผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพที่ยะไข่ว่า ขาดแคลนการบริการด้านสาธารณสุข และน่าเป็นห่วงมาก เพราะเอ็นจีโอหลายกลุ่มที่เคยดูแลเรื่องนี้ถูกรัฐบาลพม่าขับออกเพราะไม่พอใจที่ไปช่วยเหลือชาวโรฮิงญา

นอกจากนี้ นางลียังเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าสร้างความสมานฉันท์ระหว่างชนกลุ่มต่าง ๆ ให้มากขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในระยะยาว