เอเชียกังวลสังคมสูงอายุมากสุด

เอเชียกังวลสังคมสูงอายุมากสุด

ศูนย์วิจัยพิวสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก

ศูนย์วิจัยพิวสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก พบว่า ชาวญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีนกังวลเรื่องนี้มากที่สุด

โดยชาวญี่ปุ่นเกือบ 9 ใน 10 คน ชาวเกาหลีใต้ 8 ใน 10 คน และชาวจีน 7 ใน 10 คน ระบุว่า ผู้สูงอายุเป็นปัญหาสำคัญของประเทศตัวเอง ขณะที่ชาวยุโรปก็มีความกังวลในเรื่องนี้ค่อนข้างสูง โดยชาวเยอรมัน 55% และสเปน 52% มองเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญ

ส่วนสหรัฐ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความกังวลน้อยที่สุด มีชาวอเมริกันเพียง 26% เท่านั้น ที่วิตกเรื่องผู้สูงอายุ

กลุ่มประเทศที่กังวลน้อยที่สุด ยังรวมถึง ไนจีเรีย อินโดนีเซีย และอียิปต์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม 1 ใน 4 ราย มองเรื่องการสูงวัยว่าเป็นปัญหาสำคัญ

พิวจัดทำการสำรวจข้างต้นขึ้น ในช่วงเวลาที่มีการคาดหมายว่า ประชากรโลกอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า จาก 530.5 ล้านคน ในปี 2553 มาอยู่ที่ 1,500 ล้านคนภายในช่วงกลางศตวรรษนี้

ความคิดเห็นที่ได้ออกมา ยังสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของประชาคมสูงอายุโลกด้วย โดยมีการประเมินว่า ประชากรสูงวัย ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จะกลายมาเป็นกลุ่มประชากรหลักของญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ภายในปี 2593 ส่วนจีนก็เป็นประเทศที่มีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นเร็วสุดแห่งหนึ่งของโลก

การสำรวจยังพบว่า 13 ใน 21 ประเทศที่ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นนั้น ผู้คนต่างเห็นว่า รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้สูงวัยมากที่สุด ไม่ใช่ครอบครัว มีเพียง 4 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ สหรัฐ เยอรมนี และอังกฤษ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ใน 3 มองว่า เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล