รมว.กต. มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เข้าร่วมประชุม BRICS ที่รัสเซีย 11 มิ.ย. นี้

รมว.กต. มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เข้าร่วมประชุม BRICS ที่รัสเซีย 11 มิ.ย. นี้

มาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมเข้าร่วมประชุมหารือระหว่าง BRICS กับประเทศกำลังพัฒนา (BRICS Dialogue with Developing Countries) ณ ประเทศรัสเซีย ในวันที่ 11 มิ.ย. นี้

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมหารือระหว่าง BRICS กับประเทศกำลังพัฒนา (BRICS Dialogue with Developing Countries) ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม BRICS ในวันที่ 11 มิ.ย. ที่เมืองนิจนีนอฟโกรอด ประเทศรัสเซีย ตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย เพื่อหารือในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและความมั่นคงระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักเรื่อง “การส่งเสริมระบบพหุภาคีเพื่อการพัฒนาและความมั่นคงระดับโลกที่เป็นธรรม” ของการเป็นประธาน BRICS ของรัสเซียในปีนี้

กลุ่ม BRICS เป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ ปัจจุบัน มีสมาชิก 9 ประเทศ ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ เอธิโอเปีย อิหร่าน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอียิปต์ 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ไทยสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS ซึ่งไทยจะได้ประโยชน์ทั้งการขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีทางเศรษฐกิจกับประเทศสมาชิก BRICS โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน การเงิน ความมั่นคงอาหาร และความมั่นคงพลังงาน และส่งเสริมบทบาทของไทยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุกของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น อาเซียน (ASEAN) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) สมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association : IORA) และกลุ่ม G77