‘ฮิตาชิ’ เตรียมฝึกพนักงาน 50,000 คน ใช้ AI หวังพัฒนาธุรกิจเติบโตรวดเร็ว

‘ฮิตาชิ’ เตรียมฝึกพนักงาน 50,000 คน ใช้ AI หวังพัฒนาธุรกิจเติบโตรวดเร็ว

"ฮิตาชิ" เล็งเห็นความสำคัญของ AI วางแผนฝึกพนักงาน 50,000 คน ภายในปี 2570 ให้สามารถพัฒนาบริการใหม่ ๆ โดยใช้เอไอรู้สร้าง (Generative AI) หรือ เจนเอไอ เพื่อพัฒนาธุรกิจเติบโตก้าวกระโดด

สำนักข่าวนิกเคอิ เอเชีย รายงานว่า "ฮิตาชิ" จะฝึกอบรมเกี่ยวกับเอไอรู้สร้าง (Generative AI) หรือ เจนเอไอ ให้กับพนักงานราว 20% จากพนักงานฮิตาชิ 270,000 คน (ราว 50,000 คน) ทั้งในและต่างประเทศ ภายในปี 2570 อาทิ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) และฝ่ายระบบราง 

ขณะนี้เอไอนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้รับการพัฒนาเรื่อย ๆ ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังช่วยขยายการเติบโตของธุรกิจร่วมด้วย ฮิตาชิ จึงตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเอไอ

โดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นแห่งนี้เตรียมฝึกอบรมเอไอรู้สร้างเฉพาะทางให้กับพนักงาน ซึ่งมีทั้งวิธีการนำเอไอไปใช้ในฝ่ายบริการและผลิตภัณฑ์, นำเอไอใช้จัดเก็บข้อมูล และนำเอไอไปสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่

ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานเพียงไม่กี่คนที่กำลังใช้เอไอในการเสนอบริการใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า

อนึ่ง นอกจากนำเอไอไปใช้ในธุรกิจระบบราง และฝ่ายไอทีแล้ว คาดว่าบริษัทจะนำไปใช้ในธุรกิจพลังงานร่วมด้วย

สำหรับธุรกิจระบบราง บริษัทเตรียมพัฒนาระบบที่ใช้เอไอเพื่อจำลองความผิดพลาด/ความล้มเหลว จำลองสถานการณ์ไฟไหม้ และจำลองปัญหาอื่น ๆ ต่อรถไฟและรางรถไฟในพื้นที่เสมือนจริง เพื่อให้พนักงานธุรกิจระบบรางสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการรับมือปัญหาต่าง ๆ ได้

โดยพนักงานที่มีความรู้ด้านเอไอจะได้ทำหน้าที่ตั้งแต่การพัฒนาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ไปจนถึงการใช้เอไอในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขาย

ทั้งนี้ ตามข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศของญี่ปุ่น (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) ระบุว่า ตลาดเจนเอไอทั่วโลกจะขยายตัวสู่ระดับ 211,000 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 เติบโตจากปี 2566 มากกว่า 20 เท่า และคาดว่า การพัฒนาบริการและระบบที่ใช้เจนเอไออาจมีมูลค่าราว 203,800 ล้านดอลลาร์ และการนำเอไอไปใช้ในธุรกิจจะส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของบริษัท

 

อ้างอิง: Nikkei Asia