กระทรวงการต่างประเทศ แถลงแสดงความกังวลต่อเหตุโจมตีพื้นที่พักพิงในราฟาห์

กระทรวงการต่างประเทศ แถลงแสดงความกังวลต่อเหตุโจมตีพื้นที่พักพิงในราฟาห์

กระทรวงการต่างประเทศแถลงการณ์ แสดงความกังวลต่อเหตุการณ์โจมตีพื้นที่พักพิงสำหรับชาวปาเลสไตน์ในราฟาห์ และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องพลเรือนจากความรุนแรง

กระทรวงการต่างประเทศ แถลงการณ์ว่า ประเทศไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อการโจมตีทางอากาศไปยังพื้นที่พักพิงสำหรับชาวปาเลสไตน์ ผู้พลัดถิ่นในเขตราฟาห์ ซึ่งทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวนมาก

ประเทศไทยร้องขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้น และความเคารพอย่างสูงสุดตามกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องพลเรือนจากผลกระทบจากการสู้รบ รวมถึงงดเว้นการกระทำใดที่นำไปสู่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น

ประเทศไทยขอเน้นย้ำข้อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทุกคนโดยทันทีซึ่งรวมถึงตัวประกันชาวไทยด้วย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์