จีนออกกฏใหม่ ให้อำนาจจนท.รัฐตรวจค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลเมือง-นทท.

จีนออกกฏใหม่ ให้อำนาจจนท.รัฐตรวจค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลเมือง-นทท.

จีนออกกฏใหม่ ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ดัานความมั่นคงตรวจค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลเมืองทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้ หลังแสดงบัตรประชาชนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลคดีอาชญากรรม

การให้อำนาจเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเข้าตรวจค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของทางการจีน ครอบคลุมถึงสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อป โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ทั่วประเทศเพื่อสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงแก่ประเทศ เป็นมาตรการกว้างๆที่รัฐบาลปักกิ่งนิยมนำมาใช้บ่อยๆ ที่รวมถึง การเก็บข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่มีรายละเอียดและกลุ่มที่มีความเห็นต่างทางการเมือง

ในเอกสารที่ออกโดย กระทรวงความมั่นคงจีน เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ระบุว่า รัฐบาลให้อำนาจเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงรวบรวมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน ซึ่งรวมถึงการส่งข้อความสั้นทางมือถือ ,อีเมล,ข้อความสั้น ,การสนทนาแบบกลุ่มและเอกสารต่างๆ ,ภาพ,ไฟล์เสียงและคลิปวิดีโอ ,แอพพลิเคชัน ตลอดจนบันทึกต่างๆจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 

“ลู เฉินหยวน” นักวิชาการด้านกฏหมาย ให้ความเห็นว่า กฏระเบียบใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกประชาชน และนักท่องเที่ยวให้หยุดเพื่อตรวจค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขาได้โดยไม่ต้องใช้หมายค้น หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนคดีอาญา
 

 ลู กล่าวด้วยว่า กฏใหม่นี้จะสร้างบรรยากาศความกลัวในจีน และกระตุ้นให้ผู้คนเซนเซอร์ตัวเองมากกว่าที่เป็นอยู่